Мариела Нордел взриви мрежата с написаното!

Устатата кулинарка Мариела Нордел хвърли бомбата с пост. Майтап или не, той бе споделен от мнозина. А и ако се замислим ще установим, че май си е абсолютно достоверен: [caption id="attachment_585153" align="aligncenter" width="300"]Мариела Нордел Мариела Нордел взриви[/caption] "За Бюрокрацията в България. Какво е необходимо, за да изпиете чаша вода от чешмата в собствената си фирма: 1. Копие на съдебното решение за регистрация на фирмата 2. Копие от дружествения договор (за дружества) 3. БУЛСТАТ - копие, нотариално заверено 4. Данъчна регистрация - копие, нотариално заверено 5. Договор за наем - копие, нотариално заверено, 2 екземпляра 6. Разрешение от наемателя за ползване на водата 7. Разписки (копие) за платени сметки за вода за последните 6 месеца 8. Анализ от НИМХ за възможност за пиене на вода 9. Разрешително от Районното управление на МВР за пиене на вода 10. Химически анализ на водата от Катедра Химия при БАН - оригинал и нотариално заверено копие 11. Анализ на водата за съставки на вредни вещества, издадено от ХЕИ - оригинал и нотариално заверено копие 12. Декларация, че доброволно желаете да пиете от чешмата 13. Измерване на температурата на водата, заверено от ХЕИ 14. Описание на чашата, използвана за изпиване на водата, заверена от ХЕИ 15. Молба за изпиване на чаша вода, подписана от лицето 16. Удостоверение от НОИ за платени здравни осигуровки 17. Подпис на двамата родители, че са съгласни лицето да пие вода; ако един или двамата родители са покойници - нотариално заверено копие от смъртния акт 18. Декларация за обема изпита вода 19. Разрешение от ВИК за пиене на вода 20. Съдебно удостоверение, че лицето и преди е пило вода 21. Удостоверение за съдимост на лицето, което желае да изпие чаша вода 22. Лична карта на лицето 23. Акт за раждане на лицето 24. Лична карта на управителя на фирмата 25. Акт за раждане на управителя на фирмата 26. Актуална снимка на лицето 27. Актуална снимка на чашата вода и на чешмата (2 бр.) 28. Удостоверение за платени данъци за предходната година на лицето 29. Удостоверение, че лицето няма задължения към НОИ 30. Декларация, подписана от чашата, че желае в нея да се налива вода", поясни Мариела Нордел.