Всички влакове от Северна България преминават през Искърското дефиле, за да стигнат до София.

 

Поне веднъж в живота си дори и най-равнодушните са се възторгвали пред вида на величествените скали около гара Лакатник на 50-тина километра от столицата. Те наистина са прелестно природно образувание, формирало се милиони години сред морето, в което са били потопени голяма част от днешните български земи.

Има и любители на мистиката, които настояват, че тези скали са били обработвани от много древни жители на планетата, които използвали психическа енергия, за да ваят камъка.

 

Чудото на Искърския пролом е осеяно с лица на великани

Факт е обаче, че Искърското дефиле и Лакатнишките скали, са едно от множеството вдъхновяващи и прекрасни места у нас. Мястото е комплекс от скални венци, откоси, пирамиди и стълбове, пещери и карстови извори по западния склон на долината на р. Искър между р. Пробойница, западно от гара Лакатник и Турския дол при с. Оплетня.

 

Най-атрактивната част от скалния венец при пещерата Темната дупка и карстовият извор Житолюб се посещават от туристи през всички сезони на годината. Лакатнишките скали са обявени за природна забележителност чак през 1989 г., независимо, че още от първите години на ХХ век тук се провеждат обучения за катерачи и скални алпинисти.

От разказите на местните става ясно, че някога при Житолюб е имало две воденици. Оттук и името, което днес се тълкува като „люпи жито“.

 

И тук идва ред на любителите на мистиката, на тайните и загадките, защото по Искърското дефиле на Стара планина няма издълбани скални ниши, както е в Източните Родопи. Но за сметка на това по белите камъни могат да се забележат дори без развинтена фантазия огромни лица. Например скалата, върху която е кацнала къщичката на алпинистите, е запечатала няколко лица на великани.

 

Вероятно това поражда множество въпроси у съвременния човек като например кой и защо ги е сътворил или кои са безстрашните скулптори, преодолели отвесните скали и как са успели да изрисуват камъните с длета. Може би са владеели левитацията? Може би са притежавали възможности, от които съвременният човек е лишен? С каква ли цел са дялани огромните лица и каменни глави, сред които има и такива на лъвове, жаби, а може би и на други земноводни птици и животни.

Източник: Уикенд