Много е вероятно дейността на Неделчо да е в основата на жестокото убийство

Колкото повече напредва разследването на жестокото шесторно убийство в Нови Искър, толкова повече се заплита мистерията около случая. Извършена проверка в търговския регистър сочи, че убитите Неделчо Юнаков и Кети Кюхова не са имали никакви официални доходи. Бизнесът и на двамата е бил действащ до 2013-2014 година. Името на Неделчо Юнаков фигурира в историята на „Бау консултинг мениджмънт”, която преди това е била с търговското наименование „Топ брокер” ООД. Фирмата е вписана в търговския регистър като застрахователен брокер. [caption id="attachment_538837" align="aligncenter" width="300"]Нови Искър Много е вероятно дейността на Неделчо да е в основата на жестокото убийство[/caption] Тя е издавала обезщетения предимно по дела за катастрофи. Неделчо Юнаков обаче няма собственост в това дружество и се води само управител. Проверката сочи още, че същата тази фирма е била разследвана от НАП за укриване на доходи. През 2012 година, когато Неделчо Юнаков все още е управител на фирмата, дружеството фигурира в дело на Административния съд по обвинение за прикриване на доходи, липса на фактури, укриване на финанси и данъци Другото, което прави впечатление е, че нито едно от дружествата няма нает персонал. Представените с възражениетофактури и протоколи образец 19, ведомости за работна заплата и заповеди за командировки с издател „Бау консултинг мениджмънт” ЕООД, не са били кредитирани от органа по приходите като достоверни. Те са приети за съставени с цел въвеждане в заблуждение на данъчния орган при определяне на данъчната основа и размера на данъчното задължение. Казано с други думи – доставките, свързани с тях не са осъществени от посоченото като доставчик по фактурата лице, а са били симулативни. След като фирмата е била препродавана неколкократно, в крайна сметка тя бива оглавена от Камен Благоев. Именно той е шефът, подпомагал дейността на Неделчо Юнаков. Към момента Благоев се води собственик на повече от 20 фирми, които са с разнороден предмет на дейност – от строителство до финансово посредничество. След като излиза от „Бау консултинг мениджмънт”, Неделчо Юнаков започва работа в автомобилен сервиз. Остава обаче въпросът какво е обезпечението по заема, който Кети и Неделчо теглят като съдлъжници през април 2017 година в размер на 99 800 лева, при положение, че нямат гарантиран официален доход, пише Блиц.