Над 2300 са децата бежанци без придружители, които са минали през територията на страната, никой не знае какво се случва с тях

Какво се случва с децата бежанци, които посещават България? Къде са те, след като попаднат в регистрите на институциите и изчезнат от погледите на социалните работници? Над 2300 деца са преминали територията на страната за последната една година, но в момента под надзор са едва 150 от тях. Къде са другите, остава пълна загадка. Смразяващите справки бяха подадени от Мая Манолова, която организира обществена дискусия по въпроса. По думите й, децата често са откривани сами от властите, водени в центровете за бежанци, където се регистрират. Малко след това обаче голяма част от тях изчезват безследно. При разговорите си с малкото останали на територията на страната, тя разбира, че те са напуснали, за да живеят в чужбина, транспортирани от каналджии. Положението на децата бежанци без придружители, освен това е и изключително неясно. Те нямат попечители, няма кой да отговаря за тях и да им бъде настойник в страната. Ако се нуждаят от тежка операция, лечение, или настаняване в специализирано заведение, никой не може да се произнесе по въпроса. Никой не може да даде разрешение, или да се погрижи за правата им — тъй като подобна институция липсва. Освен това, децата бежанци не трябва да бъдат настанявани в бежански центрове, а по-скоро в специални домове за малолетни с подходящи условия за тях. За съжаление и това се оказва невъзможно, тъй като няма такива. [caption id="attachment_489607" align="aligncenter" width="563"]Къде изчезват децата бежанци в България? Къде изчезват децата бежанци в България?[/caption] Омбудсман Манолова предлага държавните учреждения да се заемат със създаването на комисия, която да покрие тези въпроси и да се занимава именно с проблемите на децата бежанци. Най-важното, което трябва да се направи за тях, е да им бъде обяснено, колко е опасно минаването на границите по незаконен път, а също и към тях да се подхожда като към деца в риск. Тъй като много лесно могат да попаднат в престъпна среда, която да застраши здравето и живота им.