Иван Гешев продължава с проверките. Този път се обърна към Министерството на вътрешните работи, което е длъжно да му съдейства!

Въз основа на журналистическо разследване, излъчено в ефир на 12.01.2020 г., главният прокурор Иван Гешев възложи на МВР проверка, свързана с Министерството на земеделието, храните и горите. както и с Изпълнителната агенция по горите. Двете институции са оказали помощ при замени на поземлени имоти в горски територии. [caption id="attachment_620259" align="alignleft" width="300"]Иван Гешев Иван Гешев възложи проверка на МВР[/caption] Проверката трябва да установи бенефициентите, които са получили държавна помощ между 1 януари 2007 и 27 януари 2009 г., както и дали са спазени изискванията за Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Закона за независими оценители (ЗНО). Източник: ПИК